Abadiñon, 2017ko martxoaren 14an

2017ko urtarrilaren 27an egindako azken Batzar Nagusian Hauteskunde Batzordeko kide izendatuak izan ziren Joseba Arrizabalaga Mendicute Jauna Presidente gisa; Eneko Bilbao Goiri Jauna Idazkari gisa eta Andoni Cabrejas Bolumburu Jauna batzordekide gisa, Hauteskunde Batzorde osoa bildurik eta Javier Cortazar Larracoechea aholkulari juridikoak lagunduta, hauteskunde egutegiaren arabera aurreikusitako gai-zerrendako puntu bakarra zabal aztertu eta eztabaidatu ondoren, aho batez onartu dute ondoko

AKORDIO

BAKARRA.- Jarritako epe barruan jasota hiru Herrialdeetako Federazioek bidalitako jakinarazpenak, Euskadiko Herri Kirol Federazioko Biltzar Orokorrerako beraien ordezkarien izendapenekin eta denek beharrezko baldintzak betetzen dituztela irudituz, Euskadiko Herri Kirol Federazioaren Biltzar Orokor berria osatuko duten ondoko pertsona fisiko eta entitate juridikoen behin-behineko jakinarazpena egiten da, Herrialdeetako Federazioz eta estamentuz banatuta:

ARABA:
Klubak:
Lauzaldi
Oketa

Kirolariak:
Carlos Ruiz de Arechavaleta

Epaileak:
Jesús Ibañez

BIZKAIA:
Klubak:
Gohierri Kirol Elkartea
Gaztedi
Iparralde
Torrekolanda
Piratak Herri Kirol Kluba
Santurziko Kaul Kirol Elkartea

Kirolariak:
Jose Ignacio Olea
Jose Antonio Lopategi
Manuel Ángel Bolaños
Jose Antonio Sistiaga
Jon Jose Ormaza
Diego Ugarte
Jose Antonio Goirigolzarri
Eduardo Mendizabal
David Duran
Arkaitz Ispizua
Jose Antonio Gisasola
Oskar Perez

Epaileak:
Jose Luis Bengoa
Juan Miguel Ranero

GIPUZKOA:
Klubak:
Mutriku Sokatira Taldea

Kirolariak:
Iñigo Eizagirre Ascaray
Igor Esnaola Dorronsoro
Jon Irazu Ugalde
Suharri Irazustabarrena Arbelaitz
Iñigo Mercader Soroa
Urtzi Telleria Almorza
Xabier Zaldua Alberdi

Epaileak:
Eduardo Arrizabalaga Arrona
Felix Beitia Beloki

Hauteskunde Arautegian eta hauteskunde kontuetan indarrean dauden gainontzeko arauen arabera, batzar-agiri honetan hartutako erabakiaren aurka helegitea jarri ahal izango da Hauteskunde Batzordearengana joz, bi egun baliodun epean.